För privatkunder som planerar att bygga hus: Skissarbete, bygglovhandlingar, detaljritningar

För dig som planerar att bygga nytt eller bygga om eller till, har vi stor erfarenhet av:

- att skissa fram effektiva och tilltalande lösningar. Vi ser det som vår uppgift att ge beställarens önskemål en utformning  som tillför nya kvalitéer och samtidigt är ekonomiskt vettiga och besparande. Vi redovisar våra förslag åskådligt i form av 3d-modeller i datorn. (se rubrik Cad-projektering)

- att sköta kontakterna med berörda myndigheter (t.ex. stadsbyggnadskontor etc.)

- att upprätta ritningar och fylla i blanketter för ansökan av bygglov

Vi kan också hjälpa till med:

- att upprätta måttsatta bygg- och detaljritningar som garanterar att det färdiga resultatet inte "fuskas bort" i byggskedet utan utförs enligt beställarens önskningar.

ÄVEN DOM MINSTA PROJEKTEN UTFÖR VI MED ENGAGEMANG OCH KREATIVITET !
Kontakta oss för prisförlag !
.