Munksundet, Enköping, flerbostadshus ca 72 lgh detaljplan under arbete

Dra muspekaren över småbilderna

Beställare/entreprenör: PEAB
Mats Tapper
018-650201