Äldreboende "Norra Station", 40 lgh, marktilldelningstävling utlyst av Uppsala kommun. Färdigställt okt 2001.

dra muspekaren över småbilderna

Beställare: Uppsala kommun
Entreprenör: PEAB
Stig-olof Johansson
018-650200