Projektering av Brf Örtedalen, Uppsala, 14 lgh färdigt 2002

dra muspekaren över småbilderna

Beställare: HSB
bygglov: Pertti Bengtson
handläggare för Jernbron: Urban Ceder
entreprenör: PEAB Stefan Alatalo