Annex till fritidshus utanför Enköping färdigt 2008

dra muspekaren över småbilderna

beställare: privat