tillbyggnad enbostadshus, Vattholma, 2012

Dra muspekaren över småbilderna

Beställare: familjen Thorzelius-Babington