Brf Åskanten, HSB, Uppsala - 2 st flerfamiljshus, 34 lägenheter. Färdigställd i maj 1999.

Beställare: HSB/PEAB
Bertil Andersson
018-65 02 12