Kvarngärdesskolan - omfattande ombyggnad enligt koncept "Skola 2000", ny ventilationsanläggning m m. Etapp 1 färdigställd i september 1997. Etapp 2 färdigställd sept. 1998. Etapp 3 färdigställd nov. 1999.

Beställare:
Tekniska kontoret/Uppsala komun
Tomas Lindgren
Eva Mårtenson